Energikartläggning – snabbt och enkelt


Stora företag måste enligt en ny lag ta fram en energi­kartläggning. Lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och syftar till att främja energieffektiviteten. Det är viktigt att samtidigt göra en ekonomisk konsekvensanalys. Vi hjälper företag att göra detta – och förbättra ”pay-off”-tiden på energieffektiviseringen.

EC2M – för bättre ekonomi och miljövänlig verksamhet


Alla företag strävar efter att sänka sin energiförbrukning, dels för ekonomisk vinning, men också för skapa en hållbar framtid. Energimarknaden är komplex och svårtolkad, men EC2M säkerställer att ni betalar rätt avgifter och skatt för er energiförbrukning. EC2M AB garanterar att allt sköts professio­nellt och på ett kostnadseffektivt sätt.

Spetskompetens – endast resultatet räknas


Vi arbetar efter timtaxa eller helt och hållet resultatbaserat. Vår unika spetskompetens hjälper företag att sänka sina energikostnader. Eftersom skattereglerna är svårtolkade, och dessutom ändras hela tiden, är vi sannolikt din bästa investering.


Rätt energikostnader.

För ditt företag.

Återbäring av felaktigt inbetalade

avgifter. Retroaktivt.

Mycket att vinna – inget att förlora.
Så här går det till.

2.


Upprättande av åtgärdplan.

Efter 5–6 veckor återkommer vi med en fullständig rapport över er energiförbrukning. Om vi har hittat felaktigheter eller feldebiteringar lämnar vi en åtgärdsplan.

3.


Återbetalningar.

Arbetet med att få tillbaka eventuell återbäring och att säkerställa framtida minskade energikostnader påbörjas. Vi hanterar alla moment från ”ax till limpa”.


1.


Granskning av avtal och betalningar.

Vi kontrollerar att att inga feldebi­teringar har gjorts och att ni ligger i rätt tariffer samt att ni betalar rätt för er energi­förbrukning.

Video: EC2M på en minut.

EC2M Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm
Telefon: +46 733 55 64 22 • e-post: info@ec2m.se • Org Nr. 559023-1881 • BG 5016-6545
www.ec2m.se

ENERGISKATT, KVOTPLIKT, ELCERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.