Skidanläggning fick tillbaka på skatten

En välkänd skidanläggning har hotell- och stugverksamhet, restauranger och caféer. De har fem liftar och ett flertal snökanoner. Säsongen löper från december till maj och de hade en total årlig energikostnad på 1 200 000 kronor.


En energianalys visade att delar av verksamheten ska vara befriad från energiskatt, och att kunden endast ska betala endast 0,5 öre per kWh i punktskatt för sin elförbrukning.

EC2M förberedde en ansökan till skatteverket om energiskattebefrielse på delar av verksamheten. Kunden fick en återbetalning på 350 000 kronor och en årlig minskning av energikostnaden på 58 000 kronor.


Det finns fortfarande flera skidanläggningar i Sverige som betalar full energiskatt för sin verksamhet. Här kan vi hjälpa till, oavsett om skidanläggningen drivs ideellt eller som ett företag. Även mindre energiförbrukning på 100 000 kWh per år kan ge tillbaka mycket pengar.


Recycling företag blir klassad som industri

I början av 2000-talet ändrades SNI-koderna för återvinningsbranschen, så att de hamnade utanför klassen industriell verksamhet. Det innebar att alla återvinningsföretag plötsligt fick betala full energiskatt för sin energiförbrukning. Efter några år och ett antal domar senare finns det idag möjlighet för viss typ av återvinning att bli klassad som industriell verksamhet.

I vårt specifika fall återvinner företaget främst metallskrot. De har en process där material sorteras och finfördelas. Plast och icke-metalliska produkter skickas vidare till andra anläggningar. Av metallskroten tar de fram material som sedan säljs vidare till smältverk och andra järnverk.


Kunden hade vid flera tillfällen tidigare varit i kontakt med skattemyndigheten utan att lyckas få sin verksamhet klassad som industriell verksamhet. Efter flera överklaganden hamnade slutligen ärendet i rätten, där företaget fick rätt – verksamheten ska klassas som industriell verksamhet. Därmed slipper de betala full energiskatt.


Företaget fick en återbetalning på 2,5 miljoner kronor samt gör en årlig besparing på 400 000 kronor. Idag är kunden nöjd och känner sig rättvist behandlad, och framförallt fick de tillbaka pengarna för felaktigt betalda kostnader.


Bageri är elintensivt

Ett bageri med 50-tal anställda har en elförbrukning på drygt 2 miljoner kWh. Merparten av energin som förbrukas (el, fjärrvärme och vatten) faktureras av hyresvärden. På grund av energiskatternas komplexitet betalade kunden full energiskatt.


Efter EC2M:s insats togs delar av energiskatten på el och fjärrvärme bort och dessutom slipper företaget delar av V/A-kostnaden då de använder vattnet i produktionen. Bageriet fick 500 000 kr i återbetalning och gör en årlig besparing på 430 000 kronor.


Industri med värmebehandling

Ett medelstort industriföretag med härdningsprocesser och pressgjutning har en årlig elförbrukning på drygt 3 GWh och en naturgasförbrukning på 80 ton.


Här fick kunden en återbetalning på 800 000 kronor för att gasanvändningen skattades felaktigt. Elcertifikatkostnaden togs bort på vissa delar av förbrukningen, samt även den sista 0,5-öringen på energiskatten. Totalt innebär besparingen för kunden hela 380 000 kronor årligen.

Fler exempel

En mindre pelletstillverkare har en årlig förbrukning på 1,2 GWh. De är nu kvotpliktiga och slipper därmed betala för elcertifikaten.

Företaget sparar 40 000 kronor per år.


Ett mindre sågverk med 13 anställda har en årlig el förbrukning på 2,4 GWh. De är nu kvotpliktiga

Företaget sparar 85 000 kronor per år.


Ett industriföretag betalade full energiskatt på sin fjärrvärme. De fick tillbaka felaktigt debiterade kostnader.

Företaget sparar 287 000 kronor per år.


En fastighetsägare med 30 fastigheter, de nedsäkrade 25 av 30 fastigheter.

Företaget sparar 115 000 kronor per år.


Ett industriföretag som använde naturgas i härdningsprocessen, fick en ett skattelättnad så att de betalar 0 procent i energiskatt och koldioxidskatt.

Företaget fick 350 000 kronor i återbetalning och sparar 90 000 kronor per år.

Några uppdrag.

Exempel på hur vi hjälper företag.

Exempel på företag som samarbetar med EC2M:

EC2M Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm
Telefon: +46 733 55 64 22 • e-post: info@ec2m.se • Org Nr. 559023-1881 • BG 5016-6545
www.ec2m.se

ENERGISKATT, KVOTPLIKT, ELCERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.