Avtal och mallar (pdf)

Betalar företaget rätt energikostnader?
Ligger företaget rätt i tarifferna?
Betalas rätt energiavgifter?
Vilka andra avgifter debiteras?

Plötsligt är svåra frågor enkla att besvara


Krångligt regelverk, svårnavigerad energimarknad

Den nordiska energimarknaden har ett komplicerat regelverk och en svårtolkad tariffstruktur. Därför krävs specialistkompetens för att kontrollera fakturorna från energi- och nätleverantörerna. EC2M är specialister inom Energy Cost Management.


Vad krävs för att genomföra en energianalys

För att vi ska kunna genomföra en energianalys behövs ett undertecknat avtal, fakturakopior på respektive energislag, samt en påskriven fullmakt, som ger oss rätt att ta ut de energifakturor vi behöver från respektive energileverantör. Därefter påbörjar vi arbetet med att granska alla avtal och fakturor för att se att inga feldebiteringar har gjorts och att ni ligger i rätt tariffer samt att ni betalar rätt skatt. Efter 2–3 veckor återkommer vi med en fullständig rapport över energiförbrukningen.


70 procent av analyserna visar fel att åtgärda

Normalt hittar vi felaktigheter i cirka 70 procent av energianalyserna vi genomför. För våra kunder finns ingen ekonomisk risk förknippad med att genomföra en analys. Själva analysen är kostnadsfri och endast de åtgärder som genomförs utifrån analysrapporten debiteras.


Arvodet är baserat på återbetalningsbeloppet och de besparingar som uppnås. Debitering sker i efterskott; när kunden de facto ser att besparingen sitter på kontot.


Naturligtvis sköter vi alla kontakter med energileverantörerna och myndigheter, så arbetet belastar inte kundens organisation.


Upphandling och rådgivning

Att upphandla elhandelsavtal är minst sagt komplicerat – och det finns många fallgropar.
Viktiga parametrar när man upphandlar el är, förutom ett lågt pris, ett flexibilitet avtal där alla kostnaderna redovisas öppet med ett fast pris.


När vi hjälper kunder att upphandla utgår vi från kundens behov och eventuella möjliga förändringar i verksamheten 2–3 år framåt i tiden. Vi tar också hänsyn till kundens riskprofil. Varje upphandling är unik. Föredrar kunden fastprisavtal, spotpris eller prissäkring under vissa perioder? Vi ser alltid till behov och önskemål. Låt oss sköta er nästa upphandling – det lönar sig.


EC2M hjälper ditt företag med

– Behovsanalysen

– Ta fram möjliga leverantörer

– Sköta förhandlingar


Våra tjänster.

Analys. Kontroll. 
Upphandling. Rådgivning.

EC2M Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm
Telefon: +46 733 55 64 22 • e-post: info@ec2m.se • Org Nr. 559023-1881 • BG 5016-6545
www.ec2m.se

ENERGISKATT, KVOTPLIKT, ELCERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.