Förenkla företagets energiadministration.

Vi kan löpande sköta de mest tidskrävande delarna av ert företags energiadministration och markant underlätta det dagliga arbetet.

– Vi ser till att krångliga blanketter fylls i.

– Vi ser till att rätt avgifter betalas.

– Vi ser till att rätt skatter betalas.

– Vi gör det som en naturlig del i era dagliga rutiner – till fast kostnad.

– Vi är experter, vi gör det rätt – och effektivt!


Vi underlättar de dagliga rutinerna i ditt företag.

För många kunder fungerar vi som en redovisningsbyrå som ser till att energiskatten kommer in på skattekontot, och att betalningarna för använd energi blir rätt – vare sig det gäller el, fossilt bränsle eller biobränsle. Vi håller koll på energimarknaden, oavsett hur energin används i de olika processerna. Exempelvis är vi alltid uppdaterade på spotpriset och eventuella påslag – som kan variera från 0 till 40 öre per kWh. Ingen borde betala mer än de behöver.


Det viktigt att gå tillväga på rätt sätt när man hanterar energikostnaderna, så att inga onödiga avgifter betalas.


Samtidigt kan du och ditt företag lägga fokus på andra viktiga delar i verksamheten, istället för att göra det på tidskrävande energiadministration.


Det kostar ingenting att begära en offert från oss. Vi har många exempel på kunder som varje månad sparar stora administrationskostnader. Vi ser fram emot att hjälpa er betala rätt för energiförbrukningen.

Energiadministration.

Rätt skatt. Rätt avgifter.

Enkelt!

EC2M Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm
Telefon: +46 733 55 64 22 • e-post: info@ec2m.se • Org Nr. 559023-1881 • BG 5016-6545
www.ec2m.se

ENERGISKATT, KVOTPLIKT, ELCERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.