Tjänster

Betalar ni rätt pris för er energi?


Ligger ni i rätt tariffer?


Betalar ni rätt energiskatt?


Vilka andra avgifter debiteras?Komplex energimarknad gör det svårt!


Ett komplext regelverk och svårtolkad tariffstruktur på den nordiska energimarknaden gör det svårt och komplicerat. Det krävs därför vanligtvis specialistkompetens för att kontrollera energi- och nätleverantörernas fakturor. Denna kompetens finner ni hos EC2M, vi är specialister inom Energy Cost Management.


Inga feldebiteringar - Ingen kostnad!


För våra kunder finns det ingen ekonomisk risk förknippad med att genomföra en energianalys. EC2M fakturerar en avtalad procentuell kommission baserat på vad som återbetalas till kund och de besparingar som kund får ta del av. Analysen är kostnadsfri och bara det som ni väljer att genomföra utifrån vår analysrapport kommer att debiteras. All debitering sker i efterskott, när ni fått ta del av återbetalningen eller besparingen. Runt 70 % av de analyser som genomförs finns det felaktigheter i och vi kan därmed hjälpa kunden att sänka sina energikostnader. Dessutom sköter vi alla kontakter med energileverantörerna och myndigheter, så arbetet kommer inte belasta kunden och dess organisation.


Vad krävs för att genomföra en energianalys!


För att vi ska kunna genomföra en energianalys behövs ett undertecknat avtal, fakturakopia på respektive energislag, samt en påskriven fullmakt, som ger oss rätt att ta ut de energifakturor vi behöver från respektive energileverantör. Därefter gör vi arbetet med att granska alla avtal och fakturor för att se att inga feldebiteringar har gjorts och att ni ligger i rätt tariffer samt att ni betalar rätt skatt. Efter 5-6 veckor återkommer vi med en fullständig rapport över er energiförbrukning. Hittar vi felaktigheter eller feldebiteringar lämnar vi åtgärdsplan. Därefter gör vi arbetet för att få tillbaka eventuella återbetalningar och framtida minskade energikostnader. Arbetet vi gör kommer inte att belasta er organisation.Upphandling och Rådgivning

Upphandla el-handelsavtal är komplext och svårt och det finns många fallgropar. Därför kan det ibland vara bra att ha en erfaren partner som EC2M.


Viktiga parametrar när man upphandlar el är förutom ett lågt pris ett flexibilitet avtal där alla kostnaderna redovisas öppet med ett fast pris.


När vi hjälper kunder att upphandla utgår vi från kundens behov och eventuella möjliga förändringar i verksamheten under en period på 2-3 år framåt i tiden.  Vi tittar också på kundens riskprofil, vill kunden ha fastprisavtal, spotpris eller prissäkring under vissa perioder? Vi ser alltid till kundens behov och önskemål och varje upphandling är unik.

Låt oss sköta er nästa upphandling - det tjänar ni på.


Vi gör:


  • Behovsanalys
  • Tar fram möjliga leverantörer
  • Sköter förhandlingarna


Detta minimerar risken för kostsamma misstag, och sparar även mycket tid för er.


________________________________________________________________________________________________________________________

EC2M Sweden AB                                  Phone +46 733 55 64 22                                      E-mail info@ec2m.se

Svanevitsvägen 4                                 Org Nr. 559023-1881                                             Web: www.ec2m.se

131 47 Nacka                                        BG 5016-6545

ENERGISKATT, KVOTPLIKTIG, EL CERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.

Copyright  ©  All Rights Reserved