Skidanläggning fick tillbaka på skatten

En välkänd skidanläggning med hotell och stugverksamhet, restauranger och caféer.  De har 5 liftar och ett flertal snökanoner. Deras säsong är från december till maj och de hade en total årlig energi-

förbrukning på 1 200 000 kronor. Här gjordes en energianalys, där man kunde konstatera att delar av verksamheten var skattebefriad från energiskatt. Att kunden skulle betala endast 0,5 öre per kWh i punktskatt för sin el-förbrukning.


Det lämnas in en ansökan till skatteverket om energiskattebefrielse på delar av verksamheten. Kunden fick en återbetalning på 350 000 kronor och en årlig minskning av energikostnaden på 58 000 kronor.   


Det finns fortfarande flera skidanläggningar i Sverige som betalar full energiskatt för sin verksamhet, här kan vi hjälpa till, oavsett om skidanläggningen drivs Ideellt eller som ett företag.


Även mindre energiförbrukning på 100 000 kWh per år kan ge tillbaka mycket pengar.
Recycling företag blir klassad som Industri

I början av 2000 talet ändrade man på SNI- koderna för återvinningsbranschen, så att de hamnade utanför klassen industriell- verksamhet. Det innebar att alla återvinnings

företag fick plötsligt betala full energiskatt för sin energiförbrukning. Efter några år och ett antal domar senare finns det idag möjlighet för viss typ av återvinning att bli klassad som industriellverksamhet.I detta specifika fall återvinner företaget främst metallskrot. Man hade en process där man sorterade och finfördelade material. Plast och annan icke metalliska produkter skickades vidare till andra anläggningar. Av metallskroten tog man fram material som sedan såldes vidare till smältverk och andra järnverk.


Kunden hade vid flera tillfällen tidigare varit i kontakt med skattemyndigheten utan att lyckas få sin verksamhet klassad som industriellverksamhet.  Efter flera överklagande hamnade det slutligen i rätten där företaget vann och fick rätt, dvs  att verksamheten skulle klassas som industriell verksamhet. Därmed slapp man betala full energiskatt.


Företaget fick en återbetalning på 2.5 miljoner kronor samt en årlig besparing på 400 000 kronor. Idag är kunden nöjd och känner sig rättvis behandlad och framför allt fick de tillbaka felaktigt betalda kostnader.Övriga Case

Mindre pelletstillverkare med en årlig förbrukning på 1,2 GWH, de blev Kvotpliktiga och därmed slapp betala för el-certifikaten.

En årlig besparing på 40 000 kronor

_____________________________________


Ett mindre sågverk med 13 anställda med en årlig el förbrukning på 2,4 GWH. de blev kvotpliktiga

En årlig besparing på 85 000 kronor.

_____________________________________


Industriföretag betalade full energiskatt på sin fjärrvärme. De fick tillbaka felaktigt debiterade kostnader.

Återbetalning på 287 000 kronor.

_____________________________________


En fastighetsägare med 30 fastigheter, de nedsäkrade 25 av 30 fastigheter.

Årlig besparing på 115 000 kronor.

_____________________________________


Industriföretag som använde naturgas i härdningsprocessen, fick en ett skattelättnad så att de betalade 0% i energiskatt och koldioxidskatt.

Fick en återbetalning på 350 000 kronor.

Årlig besparing på 90 000 kronor. 

Bageri är elintensiv

Ett bageri med 50-tal anställda med en elförbrukning på drygt 2 miljoner kWh. Merparten av energin som förbrukades, el, fjärrvärme och vatten fakturerades av hyresvärden. Eftersom energiskatter är svårt och komplext så visade sig att kunden betalade full energiskatt. Kunden fick en återbetalning på 500 000 kr och en årlig besparing på 430 000 kronor. Man tog bort delar av energiskatten på el och fjärrvärme dessutom tog bort delar av V/A kostnaden då man använde vattnet i produktionen.Industri med värmebehandling

Ett medelstort Industriföretag med härdningsprocesser och pressgjutning med en årlig förbrukning på el drygt 3 GWh och med en naturgasförbrukning på 80 ton.


Här fick kunden en återbetalning på 800 000 kronor för att gasanvändningen skattades felaktigt. El-certifikatkostnaden togs bort på vissa delar av förbrukningen samt den sista 0,5 öringen på energiskatten fick de bort. Totalt årlig besparing för kunden på hela 380 000 kronor.


________________________________________________________________________________________________________________________

EC2M Sweden AB                                  Phone +46 733 55 64 22                                      E-mail info@ec2m.se

Svanevitsvägen 4                                 Org Nr. 559023-1881                                             Web: www.ec2m.se

131 47 Nacka                                        BG 5016-6545

ENERGISKATT, KVOTPLIKTIG, EL CERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.

Copyright  ©  All Rights Reserved