EC2M Sweden AB Energy Cost to Management

Vi på EC2M är erfarna energikostnads- konsulter. Vi brinner för att hjälpa våra kunderna att sänka sina energikostnader, oavsett om det är el, naturgas, olja, fjärrvärme eller V/A. Med vår unika kompetens inom Energy Cost Management, hjälper vi kunder att få tillbaka felaktigt debiterade kostnader, och sänker därmed energikostnaderna.


Med vår spetskompetens inom energi analyserar vi kundens energiförbrukning och vad energin  används till. Vi ser över vilka avgifter och energiskatter kunden debiteras för, utifrån den energiprofil vi fått fram i analysen. Vi för tillbaka kostnader som felaktigt belastat kundernas energifakturor.


Vårt arvode baseras enbart på återförda medel och/eller framtida minskade energikostnader. Som kund tar du därför ingen risk att anlita EC2M. Det går att återvinna felaktigt debiterade kostnader upp till sex år bakåt i tiden.
________________________________________________________________________________________________________________________

EC2M Sweden AB                                  Phone +46 733 55 64 22                                      E-mail info@ec2m.se

Svanevitsvägen 4                                 Org Nr. 559023-1881                                             Web: www.ec2m.se

131 47 Nacka                                        BG 5016-6545

ENERGISKATT, KVOTPLIKTIG, EL CERTIFIKAT, ENERGIOPTIMERING, ENERGIEFFEKTIVISERING, NÄTOPTIMERING, ELAVTAL.

Copyright  ©  All Rights Reserved